Súťaž o najkrajšiu schránku dôvery

11.11.2015 15:17

Vedenie školy a členovia školského parlamentu oznamujú všetkým žiakom školy, že súťaž o najkrajšiu schránku dôvery sa predlžuje do stredy 18.11.2015. Svoje návrhy môžete odovzdať do tohto termínu triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy, prípadne ho môžete priniesť na najbližšie zasadnutie školského parlamentu. 

schránka dôvery.docx (30593)