Členovia parlamentu

  • Predseda:                            Alžbeta Michalatová

  • Správcovia webového sídla:  Vladimír Krenželok, Tomáš Duraj      

  • Ostatní členovia:              Jakub Cudrák, Monika Halajová, Tomáš Fojtík, Šimon, Blažek, Linda Fučková

Školský parlament

Zľava: Júlia Mravcová - VIII.A, Tomáš Fojtík - VI.A, Jakub Cudrák - V.A, Vladimír Krenželok - IX.A, Natália Perďochová - VIII.A, Tomáš Duraj - VII.A, Alžbeta Michalatová - IX.A, Linda Fučková - VII.A, Šimon Blažek - VI.A, Monika Halajová - V.A