3. Zasadnutie školského parlamentu

17.02.2013 10:34

Dňa 14.02. 2013 sa o 13.45 hod. uskutočnilo 3. zasadnutie školského parlamentu. Témou tohto zasadnutia bolo: záujmové krúžky pre budúci rok , farebný deň, deň naopak , ukončenie šk. roku deviatakov.