Archív článkov

Schránka dôvery

20.11.2015 14:48
Upozorňujeme všetkých žiakov, že súťaž o schránku dôvery sa predlžuje až do 04.12.2015. Svoje diela do tohto termínu odovzdajte buď vedeniu školy, svojim triednym učiteľom, alebo poslancom školoského parlamentu za svoju triedu.

Súťaž o najkrajšiu schránku dôvery

11.11.2015 15:17
Vedenie školy a členovia školského parlamentu oznamujú všetkým žiakom školy, že súťaž o najkrajšiu schránku dôvery sa predlžuje do stredy 18.11.2015. Svoje návrhy môžete odovzdať do tohto termínu triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy, prípadne ho môžete priniesť na najbližšie zasadnutie...

Súťaž o najkrajšiu Schránku dôvery

23.10.2015 08:04
Aj touto cestou Vám naši milí žiaci pripomíname, že sa ešte stále môžete zapojiť do súťaže o najkrajšiu Schránku dôvery v našej škole. Plagát spolu s dôležitými informáciami nájdete na stránke školy aj v priestoroch vstupného vestibulu. Vymýšľajte, tvorte, víťazný návrh bude odmenený!

1.zasadnutie šk.parlamentu 2015/2016

09.10.2015 14:00
Dňa 08.10.2015 sa uskutočnilo prvé zasadnutie školského parlamentu. Tohto zasadnutia sa zúčastnili všetci volení poslanci - dvaja zástupcovia za každú triedu II.stupňa. Túto schôdzu viedla pani riaditeľka školy- PhDr. Darina Slováková. Tohto zasadnutia sa zúčastnila aj ZRŠ - Ing. Nikol Michalatová....

Školský časopis č.3

05.06.2013 11:45
Práve vyšlo predprázdninové číslo školského časopisu Fajnovinky .

3. Zasadnutie školského parlamentu

17.02.2013 10:34
Dňa 14.02. 2013 sa o 13.45 hod. uskutočnilo 3. zasadnutie školského parlamentu. Témou tohto zasadnutia bolo: záujmové krúžky pre budúci rok , farebný deň, deň naopak , ukončenie šk. roku deviatakov.

Zasadnutie šk. parlamentu

05.12.2012 15:38
Dnes 5.12. 2012 sa konalo zasadnutie šk. parlamentu. Hlavnou náplňou zasadnutia bolo hlasovanie, schválenie loga šk. časopisu (obrázok nájdete vo fotogalérii.) Ďalej sa upresňovali informácie ohľadom Vianočnej besiedky ,tvorivých dielní a o prechádzaní sa žiakov cez veľkú prestávku. Na dnešnom...

2. Zasadnutie školského parlamentu

04.12.2012 15:21
Dňa 5.12.2012 o 14,45 hod.sa uskutoční 2. zasadnutie školského parlametu v jazykovej učebni. Program: Mikulášska besiedka  Súťaž o najkrajšie logo šk. časopisu Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu triedu Vianočná besiedka, tvorivé dielne    

Časopis

03.12.2012 16:51
Dňa 28.11.2012 redakčná rada spolu so šéfredaktorkou rozhodli o názve šk. časopisu. Názov časopisu je Fajnovinky.

Názvy

05.11.2012 18:34
časopis Móricko, časopis Boľko , časopis Kukni to! , časopis Star, časopis Lajkáči, časopis Bubles
Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>